Gå til sidens indhold

Grønne varer og tjenester

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 15-45 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder deres produktion/udførelse og salg af grønne varer og tjenester, der er produceret med henblik på at være miljøbeskyttende og/eller ressourcebesparende. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfanget af den grønne produktion i dansk erhvervsliv – herunder produkter rettet mod forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt overgang til bæredygtige teknologier. Statistikken bruges af ministerier, forskere, faglige organisationer m.fl. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?

Fristen for indberetning er 15. maj 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Der er kladder for henholdsvis fremstillings-, byggeri-, og rådgivningsvirksomhed:

Se alle spørgsmål: Grønne varer og tjenester - Vareproduktion og fremstilling (PDF - kladde).
Se alle spørgsmål: Grønne varer og tjenester - Bygge, anlæg og håndværk (PDF - kladde).
Se alle spørgsmål: Grønne varer og tjenester - Rådgivning og projektering (PDF - kladde).
Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 15-45 minutter – afhængig af omfang af miljøfremmende produkter i virksomheden.

Læs mere om tidsforbrug.

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vejledning

Vejledning til indberetning af Grønne varer og tjenester (PDF).
Hjælpeliste til placering af Grønne varer og tjenester (PDF).

Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert andet år ca. 1000 virksomheder om lovpligtig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Statistikken er baseret på indberetning fra en repræsentativ stikprøve udtrukket blandt ca. 6000 virksomheder inden for industri, byggeri og rådgivning. Der udtrækkes en stikprøve blandt virksomheder med mindst 10 ansatte (årsværk).

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hvor lang tid tager det typisk at indberette?

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk 15-45 minutter på en indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Tidsforbruget varierer med omfang af virksomhedens miljøfremmende produktion/udførelse og salg af grønne varer og tjenester og kan for nogle virksomheder vare mere end 45 minutter. Med udgangspunkt i det typiske tidsforbrug (median) på 20 minutter pr. indberetning er det samlede tidsforbrug i erhvervslivet opgjort til 412 timer hvert andet år.

Groenne-varer-og-tjenester-17-04-2024

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Øget grøn omsætning - dog ikke i vindindustrien

28. november 2023

Øget grøn omsætning - dog ikke i vindindustrien

Omsætningen af grønne varer og tjenester steg til 306 mia. kr. i 2022 mod 275 mia. kr. i 2021, dvs. en stigning på 11 pct. i løbende priser. Det er på niveau med stigningen i Bruttonationalproduktet (BNP) i løbende priser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


Emneside: Grøn økonomi.

Statistikdokumentation: Grønne varer og tjenester.
Statistikdokumentation: Industriens miljøbeskyttelsesudgifter.
Statistikdokumentation: Offentlig miljøbeskyttelse, grønne afgifter og miljøstøtte.
Statistikdokumentation: Vand og spildevand.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist

Grønne varer og tjenester

Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester