Gå til sidens indhold

Indberetning via IDEP

IDEP er et indberetningssystem, der både kan anvendes til manuel indtastning af oplysninger og til filupload af data fra virksomhedernes interne systemer.

IDEP kan anvendes til indberetning af Intrastat, Udenrigshandel med tjenester, Industriens salg af varer, Lønstatstik og Fravær til Danmarks Statistik.

Bemærk: Det er p.t. ikke muligt at indberette EU-salg uden moms (DK VIES) via IDEP. Indberetningen skal i stedet foretages direkte til SKAT via Skattestyrelsens hjemmeside: Indberetning til EU-salg uden moms.

Hvis du har MitID Erhverv/NemID, kan du straks benytte IDEP til indberetning.

Start IDEP

Du kan finde vejledninger og filskabeloner til indberetning under de enkelte statistikker nedenfor.  

Intrastat

IDEP kan anvendes til indberetning af Intrastat Import og Intrastat Eksport. Flere virksomheder trækker data ud af deres økonomisystemer og uploader dem i IDEP frem for at indtaste data manuelt.  I IDEP kan virksomheden:

  • Indtaste data manuelt og gemme mest benyttede lande- og varekoder til kommende indberetninger.
  • Foretage filupload af data fra virksomhedens økonomisystem eller lignende i Excel eller andre filformater.
  • Indberette begge varestrømme (import og eksport) samt flere CVR/SE-numre og flere perioder i samme fil.
  • Fremsøge varekoder (KN8) via IDEPs søgemaskine.

Se vejledningsvideoer.

Læs mere.

Udenrigshandel med tjenester

IDEP bruges til både månedlig, kvartalsvis og årlig indberetning. Du kan indtaste data manuelt eller indberette via fil-upload.

Læs mere.

Udenrigshandel med økologiske varer

IDEP gør det muligt at uploade data om udenrigshandel med økologiske varer i et regneark frem for manuel indtastning.

Læs mere.

Industriens salg af varer

IDEP gør det muligt at uploade data om varesalg i en Excel-fil frem for manuel indtastning. Flere virksomheder trækker data ud af deres økonomisystem eller lignende og uploader dem i IDEP.  Varesalg kan også indtastes manuelt. Indberetningen afsluttes med manuel indtastning af oplysninger om samlet omsætning. 

Læs mere.

Lønstatistik

IDEP kan anvendes til upload af lønoplysninger i en Excel-fil eller en datafil fra virksomhedens lønsystem. 

Læs mere.

Fravær

IDEP kan anvendes til upload af oplysninger om fravær i en Excel-fil eller en datafil fra virksomhedens løn- eller fraværssystem.

Læs mere.

EU-salg uden moms

Det er p.t. ikke muligt at indberette EU-salg uden moms (DK VIES) via IDEP. Indberetningen skal i stedet foretages direkte til SKAT via Skattestyrelsens hjemmeside: Indberetning til EU-salg uden moms.

Læs mere.