Gå til sidens indhold

Udenrigs­handel med tjenester - kvartal

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

 (English)

Indberet via IDEP

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 30-120 minutter på denne indberetning.

Hjælp til indberetning via IDEP

Vejledning til IDEP

Find vejledninger, fileksempler m.m. til indberetning via IDEP.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder deres import og eksport af tjenesteydelser med andre lande. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling af Danmarks samhandel (import og eksport) med tjenesteydelser med andre lande. Statistikken bruges af økonomer, politiske beslutningstagere og virksomheder, der arbejder med udenrigshandel. Statistikken bruges endvidere som en vigtig informationskilde til betalingsbalancen og nationalregnskabet. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Periode Frist
1. kvartal 2024 17. april 2024
2. kvartal 2024 19. juli 2024
3. kvartal 2024 18. oktober 2024
4. kvartal 2024 20. januar 2025

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her indberettes udenrigshandel med tjenester og poster til betalingsbalancen, som vi ikke har andre kilder til. Sidstnævnte omfatter blandt andet varehandel med udlandet, hvor varerne ikke kommer fysisk til Danmark.

Læs mere om:Udenrigshandel med tjenester - (PDF).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 30-120 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 30-120 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Indberetning til Udenrigshandel med tjenester foretages online via programmet IDEP.

Gå til vejledning for indberetning.

Start indberetning

I har fire valgmuligheder:

 1. UHT Excel line - hvis I skal indberette én periode for én virksomhed.
 2. UHT Multi Excel - I har her mulighed for at uploade en fil, der dækker flere CVR-/SE-numre, perioder og/eller varestrømme.
 3. Manuel indtastning i online-formular.
 4. Nulindberetning - hvis I ikke har haft udenrigshandel med tjenester i et kvartal.

OBS: Kun de originale standard regneark fra Danmarks Statistik kan udfyldes og uploades. Der kan ikke ændres i regnearkenes struktur og format.

Hent regneark (UHT-fileksempler) og se vejledning til IDEP.

1) Udfyld og upload standard regneark "UHT Excel line" i IDEP

UHT Excel Line-fileksempel - (Excel).

 1. Udfyld regnearket ovenfor, og gem det på din PC.
 2. Klik på START INDBERETNING øverst på denne side.
 3. Log på med MitID Erhverv.
 4. Klik på [+] Dan en indberetning.
 5. Vælg indberetning: Udenrigshandel med tjenester.
 6. Vælg indberetningstype: Dataimport fra fil.
 7. Vælg: Statistisk periode.
 8. Klik på Fortsæt.
 9. Vælg importformat: UHT Excel Line.
 10. Klik på Gennemse, og find filen på din PC eller tablet - dernæst Upload.
 11. Klik på Fortsæt.
 12. Er data korrekt, klik Kan godkendes i kolonnen "Status".
 13. Klik på Gå til indberetningslisten.
 14. Klik på Godkend og fortsæt og Send indberetning.

2) Udfyld og upload standard regneark "UHT Multi Excel" i IDEP

UHT Multi Excel-fileksempel - kvartalsvis (Excel).

 1. Udfyld regnearket ovenfor, og gem det på din PC.
 2. Klik på START INDBERETNING øverst på denne side.
 3. Log på med MitID Erhverv.
 4. Klik på [+] Dan en indberetning.
 5. Klik på Multi import.
 6. Vælg importformat: UHT Multi Excel.
 7. Klik på Gennemse... og find det udfyldte regneark på din PC eller tablet - dernæst Upload.
 8. Vælg eventuelt arknavn: Vælg ark med data i.
 9. Klik på Fortsæt.
 10. Er data korrekt, klik Kan godkendes i kolonnen "Status".
 11. Klik på Gå til indberetningslisten.
 12. Klik på Godkend og fortsæt og Send indberetning.

3) Indtast oplysninger manuelt i IDEP

 1. Klik på START INDBERETNING øverst på denne side.
 2. Log på med MitID Erhverv.
 3. Klik [+] Dan en indberetning.
 4. Vælg indberetning: Udenrigshandel med tjenester.
 5. Vælg indberetningstype: Manuel indtastning.
 6. Vælg: Statistisk periode.
 7. Klik på Fortsæt.
 8. Klik Opret, og indtast oplysninger for hver enkelt tjenestekode.
 9. Vælg: GEM - og tilføj flere, GEM - og se gemte poster eller RYD - og se gemte poster.
 10. Afslut ved at klikke på Send indberetningen.

4) Nulindberetning for kvartalet

 1. Klik på START INDBERETNING øverst på denne side.
 2. Log på med MitID Erhverv.
 3. Klik [+] Dan en indberetning.
 4. Vælg indberetning: Udenrigshandel med tjenester.
 5. Vælg indberetningstype: Nul udenrigshandel med tjenester i perioden.
 6. Vælg: Statistisk periode.
 7. Klik på Fortsæt.
 8. Afslut ved at klikke på Send indberetningen.

Find mere vejledning til Udenrigshandel med tjenester - kvartal og IDEP nedenfor.

Vejledninger m.m.

Se vejledninger og skabeloner til indberetning via IDEP.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 2500 virksomheder om lovpligtig, kvartalsvis indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Virksomheder udvælges som en stikprøve af de virksomheder, der har udenrigshandel med tjenester. Virksomhederne udvælges på baggrund af en tidligere særundersøgelse angående udenrigshandel med tjenester samt en række andre kilder.

Kriterier for udvalg og opdatering af stikprøve 2024 (PDF).

Ingen udenrigshandel med tjenester

Det er lovpligtigt at indberette udenrigshandel med tjenester, hvis denne handel forekommer, jævnfør Lov om Danmarks Statistik § 9a og § 10.

Hvis virksomheden på tro og love kan attestere ikke at have haft udenrigshandel med tjenester det forgående år, og ikke forventer at få udenrigshandel med tjenester året ud, er det muligt at indsende en samlet nul-indberetning for hele året 2024. Herved kan virksomheden undgå løbende igennem året at skulle indberette et nul i hvert enkelt kvartal.

Bemærk, at virksomheden senere vil kunne blive gjort pligtig med tilbagevirkende kraft, hvis virksomheden skulle vise sig at få udenrigshandel med tjenester i 2024 efter sammenligning med momsindberetningen. Bemærk også, at virksomheden vil kunne blive gjort pligtig i fremtiden fra 2025 og frem, hvor det igen vil være nødvendigt at indberette nul, såfremt virksomheden ikke har eller forventer at få udenrigshandel med tjenester.

Her kan I indberette en samlet nul-indberetning for hele året 2024.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Eksporten af tjenester faldt i marts

8. maj 2024

Eksporten af tjenester faldt i marts

I marts faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 1,6 pct. til 163 mia. kr. Den samlede import steg med 3,6 pct. til 147 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster'


Emneside: Detaljeret import og eksport.

Statistikdokumentation: Udenrigshandel med tjenester.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist