Gå til sidens indhold

Dispensation for digital indberetning

Danmarks Statistik kan dispensere fra kravet om digital indberetning, såfremt der foreligger ganske særlige grunde, fx. at virksomheden:

  • ikke har mulighed for adgang til Internettet.
  • ikke tidligere har anvendt it.
  • ikke kan få andre til at varetage denne opgave.

Dispensationen kræver, at der indsendes en anmodning til Danmarks Statistik senest 14 dage før indberetningsfristen til en statistik. Hvis ønsket om fritagelse imødekommes, vil den omfatte de statistikker virksomheden indberetter, og den vil gælde for to år til udgangen af et kvartal. 

Ansøgning om dispensation for digital indberetning (PDF).

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med pligt til obligatorisk digital indberetning, er I velkomne til at kontakte os på www.dst.dk/sos.