Gå til sidens indhold

Prisstigning på ejerlejligheder

Ejendomssalg (md.) marts 2016

Fra februar til marts steg priserne på ejerlejligheder med 1,3 pct., mens de faldt med 0,4 pct. på enfamiliehuse. Sammenholdes gennemsnittet for perioden januar-marts med de foregående tre måneder oktober-december, steg enfamiliehuse med 1,0 pct. og ejerlejligheder steg med 3,2 pct. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, som var tinglyst på beregningstidspunktet, hvilket erfaringsmæssigt udgør 75 pct. af samtlige handler for den seneste måned. Derfor er tallene for de seneste måneder behæftet med usikkerhed.

Månedlig prisudvikling for salg i almindelig fri handel på landsplan

På årsbasis steg ejerlejligheder 10,3 pct. og enfamiliehuse 4,3 pct.

Prisen på ejerlejligheder lå i perioden januar-marts 10,3 pct. højere end samme periode året før. Prisen på enfamiliehuse steg i samme periode med 4,3 pct.

Prisen var 2,0 mio. kr. i gennemsnit på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

I marts var den gennemsnitlige salgspris 1.904.000 kr. for enfamiliehuse og 2.022.000 kr. for ejerlejligheder. For ejendomshandler indgået i marts er der på nuværende tidspunkt blevet tinglyst 2.517 enfamiliehuse og 1.237 ejerlejligheder.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, tre-måneders gennemsnit

 

Jan. 2015
- marts. 2015

Okt. 2015
- dec. 2015

Jan. 2016
- marts. 2016

 

Ændring

 

 

 

 

 

Seneste
3 måneder

Seneste
år

 

indeks 2006 = 100

 

pct.

Enfamiliehuse

94,1

97,1

98,1

 

1,0

4,3

Ejerlejligheder

98,5

105,2

108,6

 

3,2

10,3

Anm.: Beregnet som et simpelt uvægtet gennemsnit af prisindeks for tre måneder.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, månedlig

 

Enfamiliehuse

 

Ejerlejligheder

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

Prisindeks

Månedlig
prisændring

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

2015

 

 

 

 

 

Juli

96,8

-0,3

 

104,7

1,4

August

97,5

0,7

 

105,3

0,6

September

96,7

-0,8

 

105,0

-0,3

Oktober

97,5

0,8

 

106,1

1,0

November

97,4

-0,1

 

103,8

-2,2

December

96,5

-0,9

 

105,7

1,8

2016

 

 

 

 

 

Januar

97,6

1,1

 

108,1

2,3

Februar

98,6

1,0

 

108,2

0,1

Marts

98,2

-0,4

 

109,6

1,3

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede månedlige prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er som nævnt foretaget på baggrund af de handler, som er tinglyst. De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Tallene betragtes som endelige otte måneder efter første offentliggørelse.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de månedlige procentvise prisændringer, som der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste 12 måneder med endelige tal.

Bias og afvigelse. Juli 2014 - juni 2015

 

Bias

Afvigelse

 

procentpoint

Enfamiliehuse

0,0

0,7

Ejerlejligheder

0,1

0,5

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Desto større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. juni 2016 - Nr. 244

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. juni 2016

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel, som er handel mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation