Gå til sidens indhold

SYG_BARSEL_13

Navn

SYG_BARSEL_13

Beskrivende navn

Udbetalte sygedagpenge fra kommuner

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Udbetalte barsels- og sygedagpenge fra de offentlige kasser inkl. udbetalinger til selvstændigt erhvervsdrivende.

( har været benævnt SYG_BARSEL)

Funktionæransatte får løn under sygdom- og dermed udbetales sygedagpengene til arbejdsgiveren- og kan dermed ikke ses i personindkomsterne.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable.
SYG_BARSEL_13 indgår i variablen DAGPENGE_KONTANT_13

SYG_BARSEL_13=ADAGP+BDAGP

Hvor:
DAGPENGE_KONTANT_13 er dagpenge og kontanthjælp i alt
ADAGP er syge- og barselsdagpenge udbetalt af kommunerne til personer, ekskl. udbetaling til selvstændigt erhvervsdrivende
BDAGP er syge- og barselsdagpenge udbetalt af kommunerne til selvstændigt erhvervsdrivende

Sammenhæng med variable før 2013 revisionen.
SYG_BARSEL_13= QSYGEDAG-ADAGPAGN(2002-2013)-ADAGPAG(1994-2001)

Hvor:
ADAGPAGN er arbejdsgivebetalte sygedagpenge
ADAGPAG er arbejdsgivebetalte sygedagpenge

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

SYG_BARSEL_13 har ingen værdisæt