Gå til sidens indhold

SUNDHEDSBIDRAG

Navn

SUNDHEDSBIDRAG

Beskrivende navn

Sundhedsbidrag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2007
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Skat/bidrag på otte pct. af den skattepligtige indkomst nedsat med skatteværdi af personfradrag og evt. nedslag for udenlandsk indkomst.

Sundhedsbidraget var 8 % i perioden 2007-2011 og faldt fra og med 2012 med 1 procentpoint om året. Bidraget var således 1 % i 2018, og fra og med 2019 eksisterer bidraget ikke længere i det danske skattesystem.[1] Bundskatten steg i samme periode med 1 procentpoint årligt

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

I forbindelse med kommunalreformen 2007 ophører amtsskatterne.
Der indføres et sundhedsbidrag på otte pct. af den skattepligtige indkomst (jf. variablen QSPLINSK).


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

SUNDHEDSBIDRAG har ingen værdisæt