Gå til sidens indhold

ST22PCT

Navn

ST22PCT

Beskrivende navn

22 pct. skat til staten

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1987
Gyldig til: 31-12-1993

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

22 pct. skat til staten reduceret med skattemæssig værdi af personfradrag til staten.

22 pct. skatten til staten blev indført i forbindelse med skattereformen i 1987 og erstatter det nederste niveau i progressionsberegningen før 1987 i betalingen af statsskatten. 22-pct.-skatten udgår efter skattereformen i 1993. Den bliver til dels erstattet med bund- og mellemskatten.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

ST22PCT er lig med 22 pct. af den skattepligtige indkomst (QSPLINDK) reduceret med skattemæssig værdi af personfradraget. Variablen er inkl. et kontrollovstillæg på 1.200 kr. for personer, som har afleveret deres selvangivelse for sent.

Læs mere om begrebet skattepligtig indkomst i variablen QSPLINDK.

Skatteprocenterne på 6, 12 og 22 pct. (1987 til 1993) hører til i den periode hvor kontanthjælpsydelser var skattefri og pensionister havde forhøjet personfradrag. Sammenligning med skattesystemet fra 1994 skal ses i lyset af, at kontanthjælpen fra 1994 blev forhøjet og gjort skattepligtig og folkepensionen blev forhøjet samtidig med at det særlige personfradrag for pensionister blev afskaffet.

Find satser, beløbsgrænser, love m.m. på
http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/?group=all
, eller se diverse årgange af publikationerne "Skatten" og "Skatter og afgifter" på
http://www.dst.dk/Publ/SkatterAfgifter.

Vedr. særlige ordninger for selvstændige henvises til det vedlagte dokument "skattereformer 1980-2010.doc".

Bilag

Skattereformer 1980-2010
Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

ST22PCT har ingen værdisæt