Gå til sidens indhold

QSAR

Navn

QSAR

Beskrivende navn

En række engangsindtægter samt fortjeneste ved salg af ejendom under visse forudsætninger

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-1995

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Den særlige indkomst omfatter en række engangsindtægter, bl.a.:
- fratrædelsesgodtgørelse samt visse jubilæumsgratialer (1980-1991)
- hædersgaver fra offentlige midler, legater, fonde mv.
- vederlag for påtagelse af konkurrenceklausul
- fortjeneste ved salg af fast ejendom.

Bemærk, at særlig indkomst også kan være negativ grundet realiserede kurstab

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Beskatning af gevinst ved salg af ejendomme

Erhvervsejendomme:
1980 - 1982 Gevinst ved salg af alle erhvervsejendomme ejet under to år

Fra 1983 inkluderes gevinst ved salg af alle erhvervsejendomme ejet under syv år (tidligere 2 år).

Fra 19. maj 1993 gevinst ved salg af alle erhvervsejendomme.


Boliger og sammerhuse:
Fortjeneste ved salg af ejerlejligheder:
Fra 1980 til 1989 er fortjeneste ved salg af lejligheden skattepligtig hvis ejeren har boet i lejligheden mindre end to år
Fra 1990 er dette ændret til hvis ejeren ikke har boet i lejligheden

De samme regler gælder for en og to familiehuse samt sommerhuse, dog med følgende tilføjelse:
Er det samlede grundareal over 1400 kvadratmeter, skal der selv om ejeren har boet i boligen betales skat af fortjenesten ved salg af ejendommen. Der er visse muligheder for undtagelser for 1400 kvadratmetergrænsen, jf. diverse årgange af publikationen "SKATTEN".

Væsentlige brud i QSAR:
1983-1984: QSAR meget lille i 1983 og 1984 sammenlignet med øvrige år - både meget færre personer med særlig indkomst og meget mindre beløb pr. person. Årsagen til dette brud kendes ikke.

Fra 1991: Fratrædelsesgodtgørelse samt visse jubilæumsgratialer udgår. flyttes til lønvariablen LOENMV.Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

QSAR har ingen værdisæt