Gå til sidens indhold

QPRIPENL

Navn

QPRIPENL

Beskrivende navn

Bidrag til privattegnede og privatadministrerede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Samlede indbetalte bidrag til privattegnede pensionsordninger med løbende udbetaling eller rateudbetalinger. Det er bidrag, for hvilke der er skattefradrag i indkomstskatten.
Bidragene til privattegnede pensionsordninger fratrækkes ikke i de øvrige indkomstvariable. De betragtes dermed forskelligt fra de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

QPRIPENL er en del af del af variablen QPRIPEN (bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag).

QPRIPENL omfatter bidrag til pensionsordninger med løbende udbetaling (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).
Rateforsikringsbidraget inkluderer eventuelle bidrag, der vedrører risikoforsikringer (kun udbetaling ved invaliditet eller død før aftalt tidspunkt).

Pensionsbidragene er skattefri i det år, hvor de sættes ind i ordningen, jf. pensionsbeskatningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1120 2006.

Fra 2010 er der loft over de samlede fradrag i personindkomsten for indbetalinger til rateopsparing, rateforsikring og ophørende livrente. Fradragsloftet gælder for summen af arbejdsgiveradministrede og privattegnede ordninger under et. For tidligere selvstændige samt sportsudøvere under 40 år er der undtagelser fra dette loft, jf. pensionsbeskatningslovens §15A og §15B, jf. følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133111
Fradragsloft:
2010 og 2011 100.000 kr.

Fra 2010 inkl. ophørende livrente.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

QPRIPENL har ingen værdisæt