Gå til sidens indhold

QORLOV2

Navn

QORLOV2

Beskrivende navn

Dagpenge udbetalt af a-kasse ved orlov til børnepasning, uddannelse og sabbat

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2013

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Dagpenge udbetalt af a-kasse ved orlov til børnepasning, uddannelse og sabbat


I Statistikbanktabellerne INDKP1,INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.20 og benævnes 'Orlovsydelser.'

http://www.dst.dk/stattabel/1179


Variablen eksisterer 1994 til 2011


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse


Variablen QORLOV2 indgår i variablen QMIDYD (midlertidige overførselsind-komster)

QORLOV2 dækker perioden fra 1994.
I 1992 og 1993 er der mulighed for orlov til børnepasning og uddannelse, jf. lov nr. 468 af 24. juni 1992 (i denne periode ligger evt. beløb i variablen AND-BISTANDYD (andre ydelser fra kommuner og a-kasser) eller i variablen RE-SUINK_GL (andre ikke klassificerede indkomster)).

Sabbatorlov eksisterer for perioden 1994 til 1999.
Uddannelsesorlov eksisterer frem til og med 2002 (i 2002 få personer, 400)
Orlov til børnepasning er under afvikling og de seneste udbetalinger vil komme i 2010. Ansøgning om orlov til børnepasning skulle være indgivet senest 31. marts 2004.

1994 Opgørelserne er meget usikre.

2004 Modellen til fastlæggelse af orlovsydelse revideres, hvorved beløbene øges lidt.

Se også vedlagte dokument "opgørelse af udbetalinger fra A-kasser.doc".

Bilag

opgørelse af udbetalinger fra A-kasser
Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

QORLOV2 har ingen værdisæt