Gå til sidens indhold

QHVIRKSK

Navn

QHVIRKSK

Beskrivende navn

Foreløbig betalt skat af beløb hævet i virksomhedsordningerne

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1988
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Foreløbig betalt skat i tidligere år af det beløb der hæves i virksomhedsordningerne i aktuelle år

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Med skattereformen i 1987 fik selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at lade en del af virksomhedsoverskuddet blive stående i virksomheden (dette beløb indgår ikke i årets skattegrundlag) mod at betale en foreløbig skat af beløbet.
Fra 1993 blev der mulighed for at benytte en forenklet udgave - kapitalafkastordningen.
Fra 2005 har kunstnere mulighed for at hensætte en del af indkomsten fra den skabende kunstneriske og litterære aktivitet efter en række regler.

Bemærk at QHVIRKSK afhænger af, hvilket år de hævede beløb blev opsparet på virksomhedsordningen, idet skattesatsen af de opsparede beløb har varieret.


Skattesats for foreløbig virksomhedsskat:
1987-1990: 50 pct.
1991-1992: 38 pct.
1993-1998: 34 pct.
1999-2000: 32 pct.
2001-2004: 30 pct.
2005-2006: 28 pct.
2007-2008: 25 pct.

Læs mere her:
Diverse årgange af publikationen "Skatten", "Skatten/erhverv"

Vedlagte dokumenter "skattesystem1980_ff.doc" og "Skattesystem _2006.doc".

Om virksomhedsordningen:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648473&vId=0


Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december.

For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

QHVIRKSK har ingen værdisæt