Gå til sidens indhold

QEFTLON

Navn

QEFTLON

Beskrivende navn

Efterløn, overgangsydelse og(fra2008 flexydelse)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Udbetalt efterløn til personer i alderen 60 år til folkepensionsalderen 64 (66) år, og fra 2008 inkl. udbetalt flexydelse.
Endvidere indgår overgangsydelse til personer i alderen 50-59 år (55-59 år) ( i årene 1996 til 2006).

Variablen eksisterer fra 1980.

Detaljeret beskrivelse

QEFTLON indgår i variablen QPENSIALT
Hvor
QPENSIALT: Alle pensionsindkomster

QEFTLON=EFTLOEN+OVERG +(2008FLEXYDELSE)
Hvor
EFTLOEN: Efterløn
OVERG:Overgangsydelse
For yderligere information se variablene EFTLOEN og OVERG se under emnet "Højkvalitetsdokumentation".

For personer født 1. januar 1954 eller senere hæves efterlønsalderen gradvis.
Fødselstidspunkt Efterlønsalder
1. halvår 1954 60½
2. halvår 1954 61
1. halvår 1955 61½
2. halvår 1955 62
1. halvår 1956 62½
1.juli 1956 - 31. dec. 1958 63

Bilag

Graf
Tabel

Værdisæt

QEFTLON har ingen værdisæt