Gå til sidens indhold

KMSKAT

Navn

KMSKAT

Beskrivende navn

Kommuneskat

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Skat til kommunen reduceret med skatteværdi af personfradraget.

Bemærk at amtsskatten for indbyggere i Københavns-, Frederiksberg og Bornholms Kommune(fra 2003) er inkluderet i kommuneskatten.


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Beregnet kommuneskat nedsat med skatteværdi af personfradrag og evt. nedslag for udenlandsk indkomst.

Kommuneskatten er lig med en procentsats af den skattepligtige indkomst (se variablen QSPLINDK). KMSKAT er reduceret med den skattemæssige værdi af personfradrag.

Kommunesammenlægning på Bornholm i 1993 betyder, at den tidligere amtsskat fra de bornholmske kommuner nu indgår som en del af kommuneskatten.

Skatteprocentsatsen varierer fra kommune til kommune og fra år til år.

Skatteprocenterne kan for 1980-2006 findes på:
www.statistikbanken.dk/pskat
eller for 2007og fremefter på:
http://www.statistikbanken.dk/pskatx


Yderligere information findes publikationen "Skatter og afgifter" på:
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/skatter-og-afgifter.aspx?tab=pub
Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

KMSKAT har ingen værdisæt