Gå til sidens indhold

KAPPENAF

Navn

KAPPENAF

Beskrivende navn

Afgift af kapitalpensioner hævet i tide ( afgiftspligtige pensioner)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1989
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Afgift af kapitalpensioner (opsparing eller forsikring) hævet i tide
(alder mindst 60 år eller ved dødsfald, og for visse ordninger ved invaliditet).
KAPPENAF indgår ikke i de generelle skattevariable i indkomststatistikken.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Afgift af kapitalpensioner (kapitalopsparing og kapitalforsikring hævet i tide).
KAPPENAF er et heraf-beløb af variablen HAEVPENAF (afgift af alle hævede pensioner).

Den del af kapitalopsparings- og kapitalforsikringsordninger (kapitalpensioner), der stammer fra indbetalinger før 1979, og hvor ordningen er oprettet før 1958, er afgiftsfri.

Kapitalpension hævet i tide er:
Hævet kapitalopsparing eller kapitalforsikring, der hæves, når pensionsejeren er mellem 60 og 70 år, eller udbetaling ved pensionsejerens dødsfald eller for visse ordninger pension hævet ved invaliditet.

Afgiften af pensioner hævet i tide er generelt 40 pct.

For indbetalinger før 1980 vil der være andre afgiftssatser, jf. pensionsbeskatningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1120, 2006).

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

KAPPENAF har ingen værdisæt