Gå til sidens indhold

DSPSUM

Navn

DSPSUM

Beskrivende navn

Særligt pensionsbidrag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1998
Gyldig til: 31-12-2008

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Særligt pensionsbidrag (SP) af erhvervsindkomst på 1 pct. af indkomsten.

SP eksisterer fra 1998 til 2003.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Variablen DSPSUM indgår i variablen ARBBIDMVALM og udgør en mindre del af denne.

ARBIDMVALM er lig arbejdsmarkedsbidrag og SP af erhvervsindkomst.

DSPSUM består af det særlige pensionsbidrag.
I 1998 var navnet på ordningen midlertidig pensionsbidrag.

I 1998 var aldersgrænsen for betaling af SP 65 år (der blev ikke opkrævet bidrag for 66-årige). I 1988 var der også en minimumsgrænse for bidraget på 325 kr.

SP indbetales fra og med det kalenderår, hvor personen fylder 17 år til udgangen af det år, hvor personen fylder folkepensionsalderen (64 år for personer født 1. juli 1939 eller senere og 66 år for personer født før denne dag).

Der betales SP for visse overførselsindkomster: bl.a. dagpenge, kursusgodtgørelse og uddannelsesgodtgørelse fra a-kasser, kontanthjælp og revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik samt syge- og barselsdagpenge. Beløbene fra overførselsindkomsterne indgår ikke i DSPSUM og heller ikke i overførselsindkomsterne.

Enkelte skatteydere med forskudt skatteår (primært selvstændige) betaler SP i 2004. Bidraget vedrører indkomst, de har tjent i 2003.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

DSPSUM har ingen værdisæt