Gå til sidens indhold

AMTSSK

Navn

AMTSSK

Beskrivende navn

Amtsskat

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Amtsskatten reduceret med skatteværdien af personfradraget
Bemærk at Københavns-, Frederiksberg Kommune og Bornholm (fra 2003) ikke indgår i amtsdelingen, hvorfor borgerne her ikke betaler en særskilt amtsskat, men i stedet betaler en forhøjet kommuneskat.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Beregnet amtsskat nedsat med skatteværdi af personfradrag og evt. nedslag for udenlandsk indkomst.

Amtsskatten ophører i 2007 med amternes nedlæggelse.
Amtsskatten er lig med en procentsats af den skattepligtige indkomst (se QSPLINDK). AMTSSK er reduceret med den skattemæssige værdi af personfradrag.
Skatteprocentsatsen varierer fra amt til amt og fra år til år, jf. nedenstående link til Statistikbanken.

I 2003 ophører indbyggerne på Bornholm med at betale amtsskat efter kommunesammenlægningen på Bornholm. Amtsskatten lægges i stedet på kommuneskatten.

Skatteprocenterne kan for 1980-2006 findes på:
http://www.statistikbanken.dk/pskat

Yderligere information findes i publikationen "Skatter og afgifter", som findes på
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/skatter-og-afgifter.aspx?tab=pub


Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

AMTSSK har ingen værdisæt