Gå til sidens indhold

SENR

Navn

SENR

Beskrivende navn

SENR

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2007

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

En virksomhed tildeles ved registrering af virksomheden automatisk et SE-nr. af SKAT. SE-nr. (Stamregister over Erhvervsdrivende) er et administrativt nummer, som virksomheden alene skal anvende i forhold til SKAT i forbindelse med administration af skatter og afgifter.

Detaljeret beskrivelse

Indeholder et SE-nr., der er et registreringsnummer hos Skat. Nummeret er ikke informationsbærende og tildeles af Skat i forbindelse med administration af skatter og afgifter. Til identifikation af virksomheden skal CVR-nr. anvendes, idet det alene er CVR-nr., der udgør virksomhedens entydige identifikation.

Nogle virksomheder har flere SE-numre hos Skat; der er ingen begrænsninger, og det er alene op til virksomheden, hvad den finder mest praktisk. Til eksempel kan der anvendes et til afregning af moms, og et andet til afregning af A-skat mv.

I langt de fleste tilfælde har virksomheder kun et SE-nr., der samtidig vil være identisk med CVR_nummeret.

Populationer:

Lønmodtagere med et ansættelsesforhold i løbet af et kalenderår

Populationen består af lønmodtageransættelsesforhold i løbet af et kalenderår, jf. Skats centrale oplysningsseddelregister (register over indkomster). Populationen afgrænses ud fra en gennemgang af årets værdisæt for variablen YDERLIGK (yderlighedskode), og der udvælges de koder, der i det aktuelle år er knyttet til lønmodtagere. For yderligere oplysninger se dokumentationen for YDERLIGK under Lønforhold. http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/loenoplysninger-fra-det-centrale-oplysningsseddelregister/yderligk.aspx

Værdisæt

SENR har ingen værdisæt