Gå til sidens indhold

Lønoplysninger fra det centrale oplysningsseddelregister

Beskrivelse

CON registret har en gyldighedsperiode for årene 1980-2007. Dog er CON variablerne i 2006-2007 indeholdt i RAS (Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik). Det hidtidige datagrundlag har været det Centrale Oplysningsseddel Register (COR) fra SKAT. Det centrale oplysningsseddelregister er dannet på baggrund af årlige indberetninger fra arbejdsgiverne til SKAT.

Fra 2008 er oplysninger om lønmodtagere hentet fra eIndkomstregistret fra SKAT.

Variablene ATPBLB, ATPTJBLB og ATPSATS skal ses i sammenhæng for at få den fulde forståelse af indholdet set over tid. I årene 1980-1987 er der kun et felt til indberetning af ATP og der er kun en ATP sats i det enkelte år. Beløbet for fuld bidrag til ATP i disse år fremgår af den detaljerede beskrivelse af variablen ATPBLB.

I årene 1988-1995 er der to ATP-satser. I disse år er indholdet i variablen ATPBLB den høje sats og indholdet i variablen den ATPTJBLB den lave sats. Beløbet for fuld bidrag til ATP i disse år fremgår af den detaljerede beskrivelse af variablene ATPBLB og ATPTJBLB.

Fra 1996 indføres en tredje ATP-sats, og variablen ATPTJBLB udgår. I stedet indføres en variabel til angivelse af den sats, den enkelte lønmodtager er omfattet af. Fuld ATP for de forskellige satser fremgår af den detaljerede beskrivelse af variablen ATPSATS.

ATP-bidraget varierer efter arbejdstidens længde hos samme arbejdsgiver. ATP-bi­dragssatserne er inddelt i fire grupper:

Fra 1980-1992 er timegrænserne:

· Under 10 timers ugentlig arbejde - betales ingen ATP

· 10-19 timers ugentlig arbejde, 1/3 fuldt bidrag

· 20-29 timers ugentlig arbejde, 2/3 fuldt bidrag

· 30 timer og derover pr. uge, fuldt bidrag.

Fra 1993 og fremefter er timegrænserne:

· Under 9 timers ugentlig arbejde - betales ingen ATP

· 9-17 timers ugentlig arbejde, 1/3 fuldt bidrag

· 18-26 timers ugentlig arbejde, 2/3 fuldt bidrag

· 27 timer og derover pr. uge, fuldt bidrag.


Variable

ATPBLB ATP-beløb
ATPSATS Atpsats
ATPTJBLB ATP-beløb lav sats
LONBLB Lønbeløb
SENR SENR
VEDERLAG Felt 14 på oplysningssedlen
YDERLIGK Yderligere-oplysninger-kode