Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

ATPSATS

Navn

ATPSATS

Beskrivende navn

Atpsats

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1996
Gyldig til: 31-12-2007

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen ATPSATS angiver én ud af tre mulige ATP-satser i perioden 1996-2007.

Detaljeret beskrivelse

Variablen ATPSATS angiver én ud af tre mulige ATP-satser. Variablen skal ses i sammenhæng med indholdet i variablen ATPBLB (ATP-beløb) for årene 1996-2005. Fuld ATP for en ansat på fuld tid i hele kalenderåret er for de forskellige satser:
Sats A: kr. 2682
Sats B: kr. 1166
Sats C: kr. 1516

Se i øvrigt under Statistik Område Beskæftigelse en generel beskrivelse af sammenhængen over tid mellem variablene ATPBLB, ATPTJBLB og ATPSATS.

Populationer:

Lønmodtagere med et ansættelsesforhold i løbet af et kalenderår

Populationen består af lønmodtageransættelsesforhold i løbet af et kalenderår, jf. Skats centrale oplysningsseddelregister (register over indkomster). Populationen afgrænses ud fra en gennemgang af årets værdisæt for variablen YDERLIGK (yderlighedskode), og der udvælges de koder, der i det aktuelle år er knyttet til lønmodtagere. For yderligere oplysninger se dokumentationen for YDERLIGK under Lønforhold. http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/loenoplysninger-fra-det-centrale-oplysningsseddelregister/yderligk.aspx

Værdisæt

ATPSATS har ingen værdisæt