Gå til sidens indhold

ATPSATS

Navn

ATPSATS

Beskrivende navn

Atpsats

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1996
Gyldig til: 31-12-2007

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen ATPSATS angiver én ud af tre mulige ATP-satser i perioden 1996-2007.

Detaljeret beskrivelse

Variablen ATPSATS angiver én ud af tre mulige ATP-satser. Variablen skal ses i sammenhæng med indholdet i variablen ATPBLB (ATP-beløb) for årene 1996-2005. Fuld ATP for en ansat på fuld tid i hele kalenderåret er for de forskellige satser:
Sats A: kr. 2682
Sats B: kr. 1166
Sats C: kr. 1516

Se i øvrigt under Statistik Område Beskæftigelse en generel beskrivelse af sammenhængen over tid mellem variablene ATPBLB, ATPTJBLB og ATPSATS.

Populationer:

Lønmodtagere med et ansættelsesforhold i løbet af et kalenderår

Populationen består af lønmodtageransættelsesforhold i løbet af et kalenderår, jf. Skats centrale oplysningsseddelregister (register over indkomster). Populationen afgrænses ud fra en gennemgang af årets værdisæt for variablen YDERLIGK (yderlighedskode), og der udvælges de koder, der i det aktuelle år er knyttet til lønmodtagere. For yderligere oplysninger se dokumentationen for YDERLIGK under Lønforhold. http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/loenoplysninger-fra-det-centrale-oplysningsseddelregister/yderligk.aspx

Værdisæt

ATPSATS har ingen værdisæt