Gå til sidens indhold

FANSB

Navn

FANSB

Beskrivende navn

Antal bibeskæftigede i firmaet

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Antal ansatte med bibekæftigelse i firmaet inklusiv eventuelle personer med uoplyst arbejdssted.

Detaljeret beskrivelse

Variablen angiver det samlede antal bibeskæftigede i det enkelte firma, dvs. hos den samme arbejdsgiver defineret ved variablen ARBGNR (arbejdsgivernummer), som identificerer det enkelte firma.

Antallet af bibeskæftigede ansatte pr. firma er dannet via aggregering af de arbejdssteder, der indgår i det pågældende firma i det givne år. Der aggregeres for variablen ARBGNR. Hver gang der optræder et nyt arbejdssted tilhørende firmaet med identisk ARBNGR, det vil sige en ny record med det samme ARBGNR, men en ny arbejdsstedskode (ARBSTK), tillægges antallet af bibeskæftigede for det enkelte arbejdssted i aggregeringen.

Aggregeringen sker på baggrund af arbejdsstedsdatasættet for det givne år. Heri indgår kun gyldige arbejdssteder, dvs. fiktive og uoplyste arbejdssteder indgår ikke. Der forekommer imidlertid også bibeskæftigede, som ikke er tilknyttet et arbejdssted, og som er tilknyttet et firma. Disse personer forekommer i ansættelsesdatasættet IDAN (IDA ansættelser), hvor de er tilknyttet et firma. Hvis der for det enkelte firma forekommer personer med uoplyst arbejdssted i IDAN, tillægges de antallet af bibeskæftigede dannet på baggrund af arbejdsstedsdatasættet. Personer med uoplyst arbejdssted opgøres i variablen UOPLANSB (Bibeskæftigede i firma med uoplyst arbejdssted) - se denne under emnegruppen arbejdssteder.

Bibeskæftigede lønmodtagere er personer, der i den næstvigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet pr. ultimo november var lønmodtagere. For yderligere oplysninger herom henvises til PSTILL (primær arbejdsstilling)og SOCSTIL_KODE (socioøkonomisk status ) under emnegruppen beskæftigelse.

Graf og tabel er udarbejdet for firmaer, hvor FANSB er >0, dvs. hvor hovedbeskæftigelse med uoplyst arbejdssted forekommer.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Firmaer i IDA

Ved et firma - en arbejdsgiverenhed - forstås i den private sektor den enhed, der indeholder og afregner kildeskat for ansatte (SE-enheden). Et firma kan være en del af en "koncern", bestående af flere firmaer. I den statslige sektor er firmaenheden identisk med en styrelse, defineret ved hovedkonto i finansloven. I den kommunale sektor udgør hvert fysisk adskilt arbejdssted et firma.

Et firma består af ét eller flere arbejdssteder. Hvis et firma kun omfatter ét arbejdssted, er firmaenheden identisk med den tilsvarende arbejdsstedsenhed. Ellers er firmaoplysningerne udelukkende dannet via summering over de arbejdssteder, der indgår i det pågældende firma i det givne år.

Det enkelte firma identificeres ved ARBGNR (arbejdsgivernummer) Nøglen for det enkelte firma er således arbejdsgivernummeret. Se ARBGNR for beskrivelse af ændringer i opbygningen af arbejdsgivernummeret som følge af indførelsen af CVR-nummeret.

Værdisæt

FANSB har ingen værdisæt