Gå til sidens indhold

FMMARK

Navn

FMMARK

Beskrivende navn

Forældremarkering

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2007

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

FMMARK er en variabel, der knytter sig til den enkelte person og angiver, om en person bor på samme adresse som den ene, begge eller ingen af forældrene. For 0-17-årige, der kun bor hos den ene af forældrene, angiver variablen tillige, om denne forælder bor sammen med en ny partner eller er enlig.

Detaljeret beskrivelse

FMMARK er en variabel, der knytter sig til den enkelte person, og som vedrører den 1. januar . FMMARK angiver, om en person bor på samme adresse som den ene, begge eller ingen af forældrene. For 0-17-årige, der kun bor hos den ene af forældrene, angiver variablen tillige, om denne forælder bor sammen med en ny partner eller er enlig. Dog har personer født før midten af 1900-tallet stort set ingen forældrehenvisningsnumre i CPR. En person uden forældrehenvisningsnumre vil ikke blive klassificeret som boende hos forældrene, selv hvis dette i virkeligheden er tilfældet.

FMMARK svarer til FM_MARK i familieoplysningerne fra 1986 og frem, hvor oplysningen findes for børn i alderen 0-24 år.

FMMARK er baseret på forældrehenvisningsnumrene i CPR. Hvis disse mangler bliver FMMARK sat til 6 (bor ikke sammen med forældre). Forældrehenvisningsnumrene er til stede i næsten fuldt omfang for personer født efter ca. 1960, og de mangler i næsten totalt for personer født før 1950. Men de kan både mangle og være til stede for personer i enhver alder.

FMMARK er en variabel, der knytter sig til familien, og som vedrører hvert år for c-familier (1980-2007).

I perioden 1986 og frem findes en tilsvarende variabel ved navn FM_MARK

Bilag

Tabel - FMMARK
Graf - FMMARK

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1980 31-12-9999 1 : Bor sammen med begge forældrene
01-01-1980 31-12-9999 2 : For børn: Bor hos mor, der er i nyt par. For voksne: Bor sammen med mor.
01-01-1980 31-12-9999 3 : For børn: Bor hos enlig mor. For voksneVværdien findes ikke.
01-01-1980 31-12-9999 4 : For børn: Bor hos far, der er i nyt par. For voksne: Bor sammen med far.
01-01-1980 31-12-9999 5 : For børn: Bor hos enlig far. For voksne: Værdien findes ikke.
01-01-1980 31-12-9999 6 : Bor ikke hos forældrene