Gå til sidens indhold

Folketal

Beskrivelse

Hele befolkningen er baseret på personer med bopæl i Danmark. Det bopælsbegreb, der benyttes i befolkningsstatistikken, er det samme, som det folkeregistrene anvender (bopæl defineres som det sted (bolig), hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende pga. ferie, forretningsrejse, sygdom el. lign. samt det sted hvor man har sine ejendele).

Vejledningen opregner tillige retningslinjer vedrørende afgørelsen af en lang række tvivlstilfælde, fx personer med flere boliger, værnepligtige, fængslede, sømænd, tilflyttede fra udlandet og personer, som tager længerevarende ophold andetsteds på grund af arbejdsforhold.

Variabler, der er opdateret efter den gamle opdateringsmetode - se varedeklaration for befolkning pr. 1. januar (gældende i perioden 1980-2007) er tilgængelige for hvert år (pr. 1. jan.) og variabler, der opdateres efter den nye opdateringsmetode - se varedeklaration for befolkning 1. januar er tilgængelige for hvert kvartal fra 1986 og frem.

Variable

AEGTE_ID Ægtefælle ID
CIV_VFRA Civilstandsdato
CIVST Civilstand
ETAGE Etageangivelse
FM_MARK Forældremarkering
FMMARK Forældremarkering
FOED_DAG Fødselsdato
FOEDREG_KODE Kode for personens fødselsregistreringssted.
HUSNR Husnummer
KOEN Køn
KOM Kommunekode
PNR Personnummer
POSTNR Postnummer
SIDEDOER Sidebetegnelse eller dørnummer
SOGN Sogn