Gå til sidens indhold

AEGTE_ID

Navn

AEGTE_ID

Beskrivende navn

Ægtefælle ID

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

ID på Ægtefælle eller registreret partnerÆgtefælle ID

Detaljeret beskrivelse

Variablen gælder fra 1986.

Angiver ægtefællens ID

Angiver personnummer-ID på ægtefælle eller registreret partner
Der er følgende sammenhæng mellem personens civilstand og oplysning om ægtefælle:
Gift = personnummer på ægtefælle
Fraskilt = personnummer på tidligere ægtefælle
Enke/enkemand = personnummer på afdød ægtefælle
Partnerskab = personnummer på partner
Oph. partnerskab = personnummer på tidligere partner
Længstlevende Partner = personnummer på afdød partner
Død = personnummer på ægtefælle/partner


----------------------------------------------------------------------------------------------------
For perioden 1980 - 2007 (foreligger filer med den gamle definiton på c-familier, der ikke opdateres længere ) og på disse findes en tilsvarende variabel ved navn PNRÆGTE.
Også en variabel ved navn C_FÆLLE_ID for C-familier forekommer her . Det findes for voksne personer, udgør den ene part i en af familiestatistikkens parfamilietyper: ægtepar, registreret partnerskab, samlevende par eller samboende par. C-FÆLLE er lig med CPR-nummeret påden anden person i parret.
De to personer i et par har hinandens PNR som C-FÆLLE.
Det er en betingelse, at de bor på samme adresse.


Bilag

Tabel

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

AEGTE_ID har ingen værdisæt