Gå til sidens indhold

GF_AINV_1

Navn

GF_AINV_1

Beskrivende navn

Investeringer, netto

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: 01-01-2000

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Investeringstilgang i alt minus investeringsafgang i alt. Målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

"Investeringer tilgang (ATIT) minus investeringer afgang (AFAT ). For en detaljeret gennemgang af indholdet af variablene ATIT og AFAT henvises til regnskabsstatistikken.

Tilgang og afgang af anlægsaktiver, dvs. fast ejendom (grunde, bygninger mv.) og driftsmidler (maskiner, køretøjer, inventar mv.).

Tilgang opgøres til anskaffelsespris før afskrivninger og andre reguleringer og omfatter såvel købte som leasede aktiver. Afgang værdisættes til salgsprisen eller, hvor denne ikke kendes, til den nedskrevne værdi.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning i Regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under ""Population"".


Denne variabel er udgået i forbindelse med oprettelsen af serviceregistret for Generel Firmastatistik i 2017. Herefter er de gamle variable i stedet fortsat som standardversioner. Se ny variabel GF_AINV.

Bilag

Tabel

Værdisæt

GF_AINV_1 har ingen værdisæt