Gå til sidens indhold

EJERPCT

Navn

EJERPCT

Beskrivende navn

Ejerprocent

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1984
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Procenten angiver, hvor stor en del af en given ejendom ejeren er ejer af. Der er for få ejendomme i registret i 1992 .

Detaljeret beskrivelse

Procenten angiver, hvor stor en del af ejendommen ejeren er ejer af. Oplysningen kommer fra Skat

Feltet indberettes frem til 2006 som 100, hvis ejeren ejer hele ejendommen. Fra 2007 er feltet sat til 1, hvis ejeren ejer hele ejendommen. Fra 2007 er ejerandelen angivet med 2 decimaler - således vil en ejerandel på 0,25 betyde, at ejeren ejer 25 pct. af ejendommen.

Der er for få ejendomme i registret i 1992 .

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Ejere af ejendomme

Populationen angiver antal ejere af ejendomme inklusive ejerlejligheder pr. 1. oktober i det pågældende år.

Værdisæt

EJERPCT har ingen værdisæt