Gå til sidens indhold

Ejendomme

Beskrivelse

Ejendomsregisterets formål er primært at danne og levere oplysninger om ejendomme til en række statistikområder. Data bruges desuden ved løsning af serviceopgaver.

Til hver ejendom hører et ejendomsnummer, som er de kommunale myndigheders entydige nummerering af ejendomme inden for kommunen. En samlet fast ejendom er iflg. udstykningsloven fastlagt ved 1) ét matrikelnummer eller 2) flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

Variable

BENYTKOD Benyttelseskode
EJDVBLB Ejendomsværdi
EJERFORHKOD Ejerforholdskode
EJERPCT Ejerprocent
GRVBLB Grundværdi