Gå til sidens indhold

EJERFORHKOD

Navn

EJERFORHKOD

Beskrivende navn

Ejerforholdskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1984
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Kode for ejerforholdet til en ejendom. Ejerforholdet er registreret for hver enkelt ejer af ejendommen.

Oplysningerne fås fra SKat, hvor de danner grundlag for opkrævning af ejendomsskatter og forskellige afgifter.

Der er for få ejendomme i registret i 1992 .

Detaljeret beskrivelse

Kode for ejerforholdet til en ejendom

Værdien af ejerforholdskoden angiver, hvem der ejer ejendomme.

0 Ikke udfyldt
10 Privatpersoner, inkcl I/S
20 Almennyttige boligselskaber inkcl. A/S almennyttige boligselskaber

30 A/S, anpartselskaber og andre selskaber (bBeskattes ikke efter personbeskatningsregler)
40 Foreninger, legater og selvejende institutioner
41 Private andelsboliforeninger
50 Den kommune, hvor ejendommen er beliggende
60 Anden primærkommune
70 Amtskommune (til og med 2006)

80 Staten
90 Andre, herunder moderejendomme for ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere typer

Der er for få ejendomme i registret i 1992 .

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Ejere af ejendomme

Populationen angiver antal ejere af ejendomme inklusive ejerlejligheder pr. 1. oktober i det pågældende år.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
17-12-1770 31-12-9999 00 : Ikke udfyldt
17-12-1770 31-12-9999 10 : Privatpersoner, incl I/S
17-12-1770 31-12-9999 20 : Almennyttige boligselskaber incl. A/S almennyttige boligselskaber
17-12-1770 31-12-9999 30 : A/S, anpartselskaber og andre selskaber (Beskattes ikke efter personbeskatningsregler)
17-12-1770 31-12-9999 40 : Foreninger, legater og selvejende institutioner
17-12-1770 31-12-9999 41 : Private andelsboliforeninger
17-12-1770 31-12-9999 50 : Den kommune, hvor ejendommen er beliggende
17-12-1770 31-12-9999 60 : Anden primærkommune
17-12-1770 31-12-9999 70 : Amtskommune
17-12-1770 31-12-9999 80 : Staten
17-12-1770 31-12-9999 90 : Andre, herunder moderejendomme for ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere typer ejer