Gå til sidens indhold

EJERFORHKOD

Navn

EJERFORHKOD

Beskrivende navn

Ejerforholdskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1984
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Kode for ejerforholdet til en ejendom. Ejerforholdet er registreret for hver enkelt ejer af ejendommen.

Oplysningerne fås fra SKat, hvor de danner grundlag for opkrævning af ejendomsskatter og forskellige afgifter.

Der er for få ejendomme i registret i 1992 .

Detaljeret beskrivelse

Kode for ejerforholdet til en ejendom

Værdien af ejerforholdskoden angiver, hvem der ejer ejendomme.

0 Ikke udfyldt
10 Privatpersoner, inkcl I/S
20 Almennyttige boligselskaber inkcl. A/S almennyttige boligselskaber

30 A/S, anpartselskaber og andre selskaber (bBeskattes ikke efter personbeskatningsregler)
40 Foreninger, legater og selvejende institutioner
41 Private andelsboliforeninger
50 Den kommune, hvor ejendommen er beliggende
60 Anden primærkommune
70 Amtskommune (til og med 2006)

80 Staten
90 Andre, herunder moderejendomme for ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere typer

Der er for få ejendomme i registret i 1992 .

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Ejere af ejendomme

Populationen angiver antal ejere af ejendomme inklusive ejerlejligheder pr. 1. oktober i det pågældende år.

Værdisæt

D460207.TXT_EJFORH - Ejerforholdskode
Kode tekst Fra dato Til dato
00 17-12-1770
10 17-12-1770
20 17-12-1770
30 17-12-1770
40 17-12-1770
41 17-12-1770
50 17-12-1770
60 17-12-1770
70 17-12-1770
80 17-12-1770
90 17-12-1770