Gå til sidens indhold

HALVGDAG

Navn

HALVGDAG

Beskrivende navn

Antal halve G-dage i ugen

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1998
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen HALVGDAG angiver antal halve G-dage i ugen.

G-dage er de første dage i ledighedsforløbet, hvor arbejdsgiveren betaler en godtgørelse svarende til dagpengesatsen.

Detaljeret beskrivelse

I Danmarks Statistiks DUR-register forekommer G-dagene kun, såfremt der i samme uge også er udbetalt dagpenge. Ved beregning af fuldtidsmodtagere af dagpenge er der udelukkende summeret over dagpengetimer også i uger som derudover indeholder halve G-dage.

Varigheden af G-dage kan være på op til to dage, hvor personen er helt eller delvis ledig. Frem til 2002 skulle arbejdsgiveren kun betale godtgørelse for første ledighedsdag. Fra 2002 skulle arbejdsgiver betale godtgørelse for første og anden ledighedsdag.

I 1998 (og dele af 1999) har a-kassen SID fejlagtigt indberettet nogle hele G-dage som værende halve G-dage.


Populationer:

Arbejdsløshedsforsikrede der modtager arbejdsløshedsdagpenge (DUR)

Statistikken dækker kun personer, der er arbejdsløshedsforsikrede og modtager arbejdsløshedsdagpenge ekskl. feriedagpenge. Dog medtager statistikken yderligere personer, hvor antallet af dagpengetimer er større end nul, men hvor omfanget ifølge mindsteudbetalingsreglen betyder, at der ikke kan udbetales dagpenge. Personer, hvor omfanget af fradrag medfører, at der ikke kan udbetales dagpenge, indgår derimod ikke i statistikken.

Værdisæt

HALVGDAG har ingen værdisæt