Gå til sidens indhold

DUR

Beskrivelse

Dagpengeudbetalingsregister (DUR) omfatter alle personer i alderen 18-66 år der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge fra a-kasserne. I statistikken fokuseres på antallet af modtagere og på udbetalte beløb.

Variable

DPIALT Dagpengebeløb
DPTIMER Antal timer hvor der er udbetalt dagpenge
HALVGDAG Antal halve G-dage i ugen
HELGDAG Antal hele G-dage i ugen
LEDARS Ledighedsårsag (DUR)
AARUGE År- og ugenummer