Gå til sidens indhold

VARMEINSTALLATION

Navn

VARMEINSTALLATION

Beskrivende navn

Varmeinstallation - Felt F229 iflg BBR-Instruks

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Bygningens varmeinstallation.

Hvis der forefindes flere forskellige varmeinstallationer, anføres den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.
Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger:

Databrud: Ekstent databrud i 1994-1995 fremgår af værdisæt og skyldes, at elradiatorer fra da af adskilles fra ovne.

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
229 Varmeinstallation Bygning (CS, CR)

Definition/indhold:

1 Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).

2 Centralvarme fra eget anlæg, et-kammerfyr (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).

3 Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lignende).

5 Varmepumpe.

6 Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel og olie eller gas).

7 Elovne, elpaneler (kræver ikke indberetning af felt 230).

8 Gasradiatorer.

9 Ingen varmeinstallationer.

Hvis der forefindes flere forskellige varmeinstallationer, anføres koden for den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.

Henvisninger:

Felt 239 (supplerende varme).

BBR-Instrukss afsnit 5.4.

Bemærkninger:

For ejerlejligheder anføres kode for enhedens varmeinstallation i notatlinje 17, hvis enhedens varmeinstallation afviger fra bygningens.

Alternativ energi kan anføres i notatlinje 17.


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 31-12-9999 1 : Fjernvarme/blokvarme
01-01-1900 31-12-9999 2 : Centralvarme fra eget anlæg
01-01-1900 31-12-1994 3 : Ovne; Kamin, elovn, gasovn o.l
01-01-1995 31-12-9999 3 : Ovne (kakkel-, brændeovn o.l)
01-01-1900 31-12-9999 5 : Varmepumpe
01-01-1900 31-12-9999 6 : Centralvarme m/to fyringsenh.
01-01-1995 31-12-9999 7 : Elovne, elpaneler
01-01-1995 31-12-9999 8 : Gasradiatorer
01-01-1900 31-12-9999 9 : Ingen varmeinstallationer
01-01-1995 31-12-1995 99 : Uoplyst installation
01-01-1900 31-12-9999 null : Uoplyst Varmeinstallation