Gå til sidens indhold

UDLEJNINGSFORHOLD

Navn

UDLEJNINGSFORHOLD

Beskrivende navn

Udlejningsforhold - F261/F322/F392

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen angiver, om boligen benyttes af ejer, er udlejet eller ikke er benyttet.

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Heraf fremgår, at antallet af boliger reduceres fra 2004 til 2005 på grund af, at ubeboede sommerhuse og boliger i fælleshusholdninger ikke er omfattet af boligopgørelsen fra 2005 og frem.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger:


BOLIG-/ERHERVSENHEDSNIVEAU - FELT 392
------------------------------------------------------------------------------
Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
392 Udlejningsforhold 2 Bolig- og erhvervsenhed (CR)

Definition/indhold:

1. Udlejet.

2. Benyttet af ejeren.

3. Ikke benyttet.

Ajourføring:

Feltet dannes maskinelt på grundlag af oplysninger fra BBR, CPR og ejendomsstamregistret (ESR).

Oplysningerne ajourføres fast i januar og marts måned, men kan herudover ajourføres på baggrund af anmodning herom fra den enkelte kommune.

Henvisninger:

BBR-Instrukss afsnit 5.6. (Se http://www.bbr.dk/bbrdata/0/5).' title=''>http://www.bbr.dk/bbrdata/0/5).

BBR-Instrukss afsnit 9.1.2 og 9.2. (Se http://www.bbr.dk/bbrdata/0/5).' title=''>http://www.bbr.dk/bbrdata/0/5).

Bemærkninger:

Det vides ikke, hvor up-to-date registreringerne i ejendomsregistret er, så der er nogen usikkerhed om, hvor aktuel oplysningen er i forhold til opgørelsesdagen.

Sommerhuse og fritidsboliger, d.v.s enheder med boligtypekode 5 opdateres kun, hvis enheden er udlejet eller benyttet af ejeren.Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

UDLEJNINGSFORHOLD har ingen værdisæt