Gå til sidens indhold

TOILETFORHOLD

Navn

TOILETFORHOLD

Beskrivende navn

Toiletforhold for bolig-/erhvervsenhed - felt F318 iflg. BBR-instruks

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Toiletforhold for bolig-/erhvervsenhed

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.
Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger:

BBR-stamregister:

1-99. Antal vandskyllede toiletter i bolig- eller erhvervsenheden.

A. Vandskyllet toilet uden for enheden.

B. Anden type toilet eller intet toilet i forbindelse med enheden.

BBR-ændringsregister:

(-9)-99 Antal vandskyllede toiletter i bolig- eller erhvervsenheden.

A. Vandskyllet toilet uden for enheden.

B. Anden type toilet eller intet toilet i forbindelse med enheden.

Bemærkninger:

Se Kommunedatas brugervejledning.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 01-01-2999 -1 : -1 toilet i boligen
01-01-1900 01-01-2999 -2 : -2 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 -3 : -3 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 -4 : -4 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 -5 : -5 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 -6 : -6 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 -7 : -7 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 -8 : -8 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 -9 : -9 toiletter i boligen
01-01-1900 31-12-9999 1 : 1 toilet i boligen
01-01-1900 01-01-2999 10 : 10 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 11 : 11 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 12 : 12 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 13 : 13 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 14 : 14 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 15 : 15 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 16 : 16 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 17 : 17 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 18 : 18 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 19 : 19 toiletter i boligen
01-01-1900 31-12-9999 2 : 2 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 20 : 20 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 21 : 21 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 22 : 22 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 23 : 23 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 24 : 24 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 25 : 25 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 26 : 26 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 27 : 27 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 28 : 28 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 29 : 29 toiletter i boligen
01-01-1900 31-12-9999 3 : 3 eller flere toiletter
01-01-1900 01-01-2999 30 : 30 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 31 : 31 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 32 : 32 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 33 : 33 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 34 : 34 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 35 : 35 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 36 : 36 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 37 : 37 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 38 : 38 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 39 : 39 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 4 : 4 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 40 : 40 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 41 : 41 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 42 : 42 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 43 : 43 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 44 : 44 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 45 : 45 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 46 : 46 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 47 : 47 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 48 : 48 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 49 : 49 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 5 : 5 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 50 : 50 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 51 : 51 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 52 : 52 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 53 : 53 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 54 : 54 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 55 : 55 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 56 : 56 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 57 : 57 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 58 : 58 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 59 : 59 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 6 : 6 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 60 : 60 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 61 : 61 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 62 : 62 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 63 : 63 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 64 : 64 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 65 : 65 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 66 : 66 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 67 : 67 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 68 : 68 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 69 : 69 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 7 : 7 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 70 : 70 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 71 : 71 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 72 : 72 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 73 : 73 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 74 : 74 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 75 : 75 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 76 : 76 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 77 : 77 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 78 : 78 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 79 : 79 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 8 : 8 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 80 : 80 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 81 : 81 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 82 : 82 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 83 : 83 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 84 : 84 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 85 : 85 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 86 : 86 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 87 : 87 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 88 : 88 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 89 : 89 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 9 : 9 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 90 : 90 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 91 : 91 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 92 : 92 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 93 : 93 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 94 : 94 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 95 : 95 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 96 : 96 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 97 : 97 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 98 : 98 toiletter i boligen
01-01-1900 01-01-2999 99 : 99 toiletter i boligen
01-01-1900 31-12-9999 A : Vandskyllet toilet udenfor
01-01-1900 31-12-9999 B : Andet eller intet toilet
01-01-1900 31-12-9999 null : Uoplyst Toiletforhold