Gå til sidens indhold

INSTALLATIONSFORHOLD

Navn

INSTALLATIONSFORHOLD

Beskrivende navn

Installationsforhold for bolig-/erhvervsenhed

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Kombinationer af installationer.

Variablen er afledt ved at kombinere Enhedsoplysning.toiletforhold/BBR.F318, Enhedsoplysning.badeforhold/BBR.F319, Bygningsoplysning.varmeinstallation/BBR.F229 og Bygningsoplysning.opvarmningsmiddel/F230. (Se www.bbr.dk).

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Se også BBR-Instruks på http://www.bbr.dk/bbrdata/0/5.

Detaljeret beskrivelse

Kombinationer af installationer.

Variablen er afledt ved at kombinere Enhedsoplysning.toiletforhold/BBR.F318, Enhedsoplysning.badeforhold/BBR.F319, Bygningsoplysning.varmeinstallation/BBR.F229 og Bygningsoplysning.opvarmningsmiddel/F230. (Se www.bbr.dk).

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Der er databrud fra 1994 til 1995 pga. ændring i Bygningsoplysning.varmeinstallation/BBR.F229.; elradiatorer regnes fra da af som centralvarme.

Følgende definition gælder fra 1. januar 1995:

Installationsforhold: Toilet, bad og centralvarme - Kodeværdi=1
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er 01-99 og Badeforhold (Class Enhedsoplysning) er 01-99 og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er 1,2,5,6,7,8

Installationsforhold: Toilet og centralvarme, men uden bad - Kodeværdi=2
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er 01-99 og Badeforhold (Class Enhedsoplysning) er C ellerD og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er 1,2,5,6,7,8

Installationsforhold: Toilet og bad, men uden centralvarme - Kodeværdi=3
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er 01-99 og Badeforhold (Class Enhedsoplysning) er 01-99 og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er 9

Installationsforhold: Toilet og bad, men uden centralvarme - Kodeværdi=3
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er 01-99 og Badeforhold (Class Enhedsoplysning) er 01-99 og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er 3 og Opvarmningsmiddel (Class Bygningsoplysning) er 1-9

Installationsforhold: Toilet, men uden bad og centralvarme - Kodeværdi=4
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er 01-99 og Badeforhold (Class Enhedsoplysning) er C ellerD og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er 9
eller
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er 01-99 og Badeforhold (Class Enhedsoplysning) er C ellerD og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er 3 og Opvarmningsmiddel (Class Bygningsoplysning) er 1-9

Installationsforhold: Centralvarme, men uden bad og toilet - Kodeværdi=5
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er A eller B og Badeforhold (Class Enhedsoplysning) ikke er blank og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er 1,2,5,6,7,8

Installationsforhold: Uden toilet, bad og centralvarme - Kodeværdi=6
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er A eller B og Badeforhold (Class Enhedsoplysning) ikke er blank og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er 9
eller
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er A eller B og Badeforhold (Class Enhedsoplysning) ikke er blank og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er 3 og Opvarmningsmiddel (Class Bygningsoplysning) er 1-9

Installationsforhold: Ukendt installationsforhold - Kodeværdi=9
Hvis Toiletforhold (Class Enhedsoplysning) er blank eller Badeforhold (Class Enhedsoplysning) er blank og Varmeinstallation (Class Bygningsoplysning) er blank og Opvarmningsmiddel (Class Bygningsoplysning) er blank]

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 31-12-9999 0 : Ingen BBR-oplysninger
01-01-1900 31-12-9999 1 : WC, centralvarme og bad
01-01-1900 31-12-9999 2 : WC, centralvarme, u/bad
01-01-1900 31-12-9999 3 : WC, bad, u/centralvarme
01-01-1900 31-12-9999 4 : WC, u/bad, u/centralvarme
01-01-1900 31-12-9999 5 : U/WC, u/bad, centralvarme
01-01-1900 31-12-9999 6 : U/WC, u/bad, u/centralvarme
01-01-1900 31-12-9999 9 : Uoplyst installationsforhold