Gå til sidens indhold

EJERLEJLIGHEDSNUMMER

Navn

EJERLEJLIGHEDSNUMMER

Beskrivende navn

Ejerlejlighedens ejendomsnummer - felt F306 i BBR-Instruks

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Ejerlejlighedens ejendomsnummer

Nummeret er identisk med ejerlejlighedens ejendomsnummer i ejendomsstamregistret (ESR).

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.
Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
306 Ejendomsnummer for ejerlejlighed Bolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/indhold:

Nummeret er identisk med ejerlejlighedens ejendomsnummer i ESR. Boliger der ikke er ejerlejlighederne er angivet ved "0".

Ajourføring:

Ajourføres på grundlag af oplysninger fra ejendomsskattekontoret.

Henvisninger:

Afsnit 2.2, afsnit 3.2 og afsnit 5.1. (Se http://www.bbr.dk/bbrdata/0/5).

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

EJERLEJLIGHEDSNUMMER har ingen værdisæt