Gå til sidens indhold

EJENDOMSNUMMER

Navn

EJENDOMSNUMMER

Beskrivende navn

Ejendomsnummer

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Ejendomsnummeret identificerer den enkelte vurderingsejendom (jf. skattelovgivningen) entydigt inden for kommunen.

Bemærk, at udtræk af ejendomsnumre fra 2006 og frem - for ganske få objekter - kan være forkert pga. opdateringsproblemer i Danmarks Statistik.


Detaljeret beskrivelse

Bemærk, at udtræk af ejendomsnumre fra 2006 og frem - for ganske få objekter - kan være forkert pga. opdateringsproblemer i Danmarks Statistik. Problemet forventes løst ved overgang til nyt produktionssystem ved implementering af NYT_BBR.

Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
101 Ejendomsnummer. Ejendom (CS, CR)

Definition/indhold:

Ejendomsnummeret består af 6 cifre og identificerer den enkelte vurderingsejendom entydigt inden for kommunen. Ejendomsnummeret suppleret med kommunenummer giver en entydig identifikation af den enkelte vurderingsejendom på landsplan.

Bemærk at ejerlejligheders ejendomnumre ikke er omfattet. De findes derimod i oplysningen 'Ejerlejlighedsnummer' (Læs:Ejerlejlighedsejendomsnummer)

Ajourføring:

Ajourføring på grundlag af oplysninger fra ejendomsskattekontoret.

Henvisninger:

BBR-Instrukss afsnit 4.1

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering.

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark. Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner). Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse. Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

EJENDOMSNUMMER har ingen værdisæt