Gå til sidens indhold

CPR_BBR_MATCHKODE_GL

Navn

CPR_BBR_MATCHKODE_GL

Beskrivende navn

CPR_BBR_MATCH_GL

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: 31-12-2004

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen dannes i forbindelse med samkørsel mellem BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR.
Variablen er udgået 31. december 2004.

Detaljeret beskrivelse

Variablen dannes i forbindelse med samkørsel mellem BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR

1 Enhedsadressen findes i både BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR (beboet bolig)
2 Enhedsadressen findes kun i BBR (bolig uden cpr-tilmelding)
3 Enhedsadressen findes kun i CPR (husstand uden boligforhold oplyst)

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

CPR_BBR_MATCHKODE_GL har ingen værdisæt