Gå til sidens indhold

BYSTØRRELSESKODE

Navn

BYSTØRRELSESKODE

Beskrivende navn

Bystørrelseskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-09-1992
Gyldig til: 31-12-2004

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Antal indbyggere i byområdet - fordeling på størrelsesgrupper

Benyttes til at fordele boliger efter bystørrelse

Benyttes ikke i boligopgørelsen efter 2004.
Fordeling af bykoden (bynavnet) efter antal indbyggere

Detaljeret beskrivelse

Bemærk databrud i værdien Hovedstadsområdet i fra 1998 til 1999. Følgende kommuner er udgået af hovedstadsområdet ved opgørelsen pr. 1. jan 1999

Høje Tåstrup
Ishøj
Allerød
Ledøje Smørum
Fredensborg
Hørsholm
Greve
Solrød
Dragør


Del af Ballerup
Del af Søllerød
Del af værløse


Fordeling af bykoden (bynavnet) efter antal indbyggere:

01 Hovedstadsområdet
02 By med over 100.000 indbyggere
03 By med 50.000-99.999 indbyggere
04 By med 20.000-49.999 indbyggere
05 By med 10.000-19.999 indbyggere
06 By med 5.000-9.999 indbyggere
07 By med 1.000-4.999 indbyggere
08 By med 500-999 indbyggere
09 By med 250-499 indbyggere
10 By med 200-249 indbyggere
13 Landdistrikt

Bilag

Regneark over bystørrelser 1901-2010
Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

BYSTØRRELSESKODE har ingen værdisæt