Gå til sidens indhold

STARTDTO

Navn

STARTDTO

Beskrivende navn

Startdato for foranstaltningsforløb

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen STARTDTO angiver startdatoen for en given foranstaltningsrecord.

Detaljeret beskrivelse

Der vil forekomme en ny startdato, hvis der sker skift i en af følgende variable 'foranstaltning', 'timetal', 'stedtype' eller 'ydelsestype'. Ny STARTDTO er nødvendig for at kunne beregne antallet af fuldtidsdeltagere så korrekt som muligt.

Variablen er af typen NUMBER med længden 8-cifre. Datoen fremkommer på formen YYYYMMDD.

Populationer:

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Samtlige 16-64/66-årige personer uden ordinær beskæftigelse, som i løbet af året har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (aktivering, fleksjob, skånejob mv.).

Værdisæt

STARTDTO har ingen værdisæt