Gå til sidens indhold

Amfora

Beskrivelse

Statistikken omfatter alle personer i alderen 16-66 år der har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, dvs. beskæftigelses-, uddannelses-, orlovs- og tilbagetrækningsforanstaltninger for dagpengeberettigede (AF-systemet) og kontanthjælpsberettigede (kommunerne).

*I Danmark har den lovbestemte pensionsalder ændret sig over tid. Senest blev pensionsalderen ændret fra 67 år til 65 år for personer der fyldte 60 år efter 1. juli 1999, for de personer der fyldte 60 år før denne dato var pensionsalderen fortsat 67 år.


Variable

FORANST Foranstaltning
INDBER Indberetter af foranstaltningsforløb
KORAGRAD Korrigeret AMFORA-grad
SLUTDTO Slutdato for foranstaltningsforløb
STARTDTO Startdato for foranstaltningsforløb
STEDTYPE Stedtype
TIMERPU Antal timer pr. uge
YDTYPE1 Ydelsestype