Gå til sidens indhold

SLUTDTO

Navn

SLUTDTO

Beskrivende navn

Slutdato for foranstaltningsforløb

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen SLUTDTO angiver den faktiske eller forventede slutdato for en given foranstaltningsrecord.

Detaljeret beskrivelse

Der vil forekomme en ny slutdato, hvis der sker skift i en af følgende variable 'foranstaltning', 'timetal', 'stedtype' og 'ydelsestype'. Ny SLUTDTO fremkommer som følge af ny STARTDTO (som er nødvendige for at kunne beregne antallet af fuldtidsdeltagere så korrekt som muligt).

Den forventede slutdato kan være angivet lang ud i fremtiden, eksempelvis 31-12-2067. Datoer ud i fremtiden har på den enkelte årsfil ikke haft betydning for beregning af antallet af fuldtidsdeltagere, idet man kun ser på, hvor mange dage, indenfor det givne år, personen har deltaget i foranstaltningen.

Variablen er af typen NUMBER med længden 8-cifre. Datoen fremkommer på formen YYYYMMDD.

Populationer:

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Samtlige 16-64/66-årige personer uden ordinær beskæftigelse, som i løbet af året har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (aktivering, fleksjob, skånejob mv.).

Værdisæt

SLUTDTO har ingen værdisæt