Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.7: Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde Gå til delmål 8.7
Delmål 8.8: Delmål 8.8

Delmål 8.8

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Gå til delmål 8.9 Gå til delmål 8.9: Støt op om bæredygtig turisme

Indikatorer

8.8.1

8.8.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik med udgangspunkt i oplysninger om antal arbejdsulykker fra Arbejdstilsynet. Antallet af arbejdsulykker sat i forhold til antal beskæftigede. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret:

12-06-2020

Del sidens indhold: