Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Gå til delmål 8.7: Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde Gå til delmål 8.7
Delmål 8.8: Delmål 8.8

Delmål 8.8

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Gå til delmål 8.9 Gå til delmål 8.9: Støt op om bæredygtig turisme

Indikatorer

8.8.1

8.8.2

Stigning i national efterlevelse af arbejdstagerrettigheder (foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger) baseret på kilder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og national lovgivning, fordelt på køn og migrantstatus

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

I Danmark er foreningsfriheden nedfældet i forfatningen. Der er ingen procedure for registrering af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, og staten fører ikke registre over fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger. Tilsvarende er der ingen registre for kollektive aftaler. I Danmark reguleres lønninger og arbejdsvilkår primært gennem kollektive aftaler indgået af arbejdsmarkedets parter på filial- eller virksomhedsniveau. Fx er der ingen lovbestemt mindsteløn i Danmark. Alle ansatte i den offentlige sektor er omfattet af kollektive aftaler, hvorimod 74 pct. af beskæftigede i den private sektor er dækket. For medlemmer af Danske Arbejdsgiverforeninger, DA, er 87 pct. af medarbejderne dækket. Udenlandske arbejdstagere, der er ansat i Danmark, er mere eller mindre omfattet af kollektive aftaler i samme omfang som danske arbejdstagere.

Senest opdateret:

20-07-2022

Del sidens indhold: