Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.7: Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde Gå til delmål 8.7
Delmål 8.8: Delmål 8.8

Delmål 8.8

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Gå til delmål 8.9 Gå til delmål 8.9: Støt op om bæredygtig turisme

Indikatorer

8.8.1

8.8.2

Stigning i national efterlevelse af arbejdstagerrettigheder (foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger) baseret på kilder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og national lovgivning, fordelt på køn og migrantstatus

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

I Danmark er foreningsfriheden nedfældet i forfatningen. Der er ingen procedure for registrering af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, og staten fører ikke registre over fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger. Tilsvarende er der ingen registre for kollektive aftaler. I Danmark reguleres lønninger og arbejdsvilkår primært gennem kollektive aftaler indgået af arbejdsmarkedets parter på filial- eller virksomhedsniveau. Fx er der ingen lovbestemt mindsteløn i Danmark. Alle ansatte i den offentlige sektor er omfattet af kollektive aftaler, hvorimod 74 pct. af beskæftigede i den private sektor er dækket. For medlemmer af Danske Arbejdsgiverforeninger, DA, er 87 pct. af medarbejderne dækket. Udenlandske arbejdstagere, der er ansat i Danmark, er mere eller mindre omfattet af kollektive aftaler i samme omfang som danske arbejdstagere.

Senest opdateret:

27-01-2022

Del sidens indhold: