Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.3: Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste Gå til delmål 8.3
Delmål 8.4: Delmål 8.4

Delmål 8.4

Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10¿årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

Gå til delmål 8.5 Gå til delmål 8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Indikatorer

8.4.1

8.4.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af materialestrømsregnskabet. Indenlandsk materialeanvendelse defineres som summen af al indenlandsk ressourceindvinding plus import minus eksport. Materialestrømsregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret:

20-03-2024