Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.3: Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste Gå til delmål 8.3
Delmål 8.4: Delmål 8.4

Delmål 8.4

Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10¿årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

Gå til delmål 8.5 Gå til delmål 8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Indikatorer

8.4.1

8.4.2

Download data

Forklaring

Indikatoren følger FN's definition og er baseret på beregninger i det grønne nationalregnskab.

Senest opdateret:

04-03-2024