Gå til sidens indhold
Gå til delmål 6.2: Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne Gå til delmål 6.2
Delmål 6.3: Delmål 6.3

Delmål 6.3

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

Gå til delmål 6.4 Gå til delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand

Indikatorer

6.3.1

6.3.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Miljøstyrelsen og følger definitionen. Data fra kloakerede områder er fra databasen PULS (PunktUdLedningsSystem) som indeholder oplysninger om spildevand fra alle relevante myndigheder. Data om individuel spildevandsrensning (spredt bebyggelse) findes i kommunernes BBR-register. Spildevand som ikke behandles sikkert, er primært fra spredte bebyggelser, som kun har en septiktank med afløb til vandmiljøet.

Senest opdateret:

29-01-2021