Gå til sidens indhold
Gå til delmål 6.2: Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne Gå til delmål 6.2
Delmål 6.3: Delmål 6.3

Delmål 6.3

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

Gå til delmål 6.4 Gå til delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand

Indikatorer

6.3.1

6.3.2

Download data

Forklaring

Vandområder klassificeres som at have "god vandkvalitet" hvis 80 pct. eller mere af målinger opnår deres målværdier.

Senest opdateret:

03-11-2021

Del sidens indhold: