Gå til sidens indhold
Gå til delmål 5.5: Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelse og beslutningstagelse Gå til delmål 5.5
Delmål 5.6: Delmål 5.6

Delmål 5.6

Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen og slutdokumenterne fra opfølgningskonferencerne.

Gå til delmål 5.a Gå til delmål 5.a: Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer

Indikatorer

5.6.1

5.6.2

Antal lande med love og bestemmelser, der garanterer fuld og lige adgang for kvinder og mænd som er 15 år eller ældre, til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, oplysning og uddannelse

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

I Danmark er der love og bestemmelser, der garanterer fuld og lige adgang til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester inkl. fri adgang til abort. Sundheds- og seksualundervisning er obligatorisk i grundskolen, men er hverken obligatorisk på ungdomsuddannelserne eller på læreruddannelsen.

Senest opdateret:

27-01-2022

Del sidens indhold: