Gå til sidens indhold
Gå til delmål 5.5: Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelse og beslutningstagelse Gå til delmål 5.5
Delmål 5.6: Delmål 5.6

Delmål 5.6

Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen og slutdokumenterne fra opfølgningskonferencerne.

Gå til delmål 5.a Gå til delmål 5.a: Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer

Indikatorer

5.6.1

5.6.2

Andel af kvinder mellem 15-49 år, som træffer deres egne informerede valg om seksuelle forhold, brug af prævention og reproduktive sundhedsydelser

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik over kvinders opfattelse af deres valg i forbindelse med indikatoren. Igennem den fri og lige adgang til læge har kvinder dog adgang til læge og information om seksuelle forhold, brug af prævention og reproduktive sundhedsydelser såsom abort.

Senest opdateret:

20-07-2022

Del sidens indhold: