Gå til sidens indhold
Gå til delmål 3.8: Giv alle adgang til lægehjælp Gå til delmål 3.8
Delmål 3.9: Delmål 3.9

Delmål 3.9

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

Gå til delmål 3.a Gå til delmål 3.a: Implementer WHO's rammekonvention om tobakskontrol

Indikatorer

3.9.1 3.9.2

3.9.3

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet af personer, der er døde af utilsigtet forgiftning er sat i forhold til 100.000 personer i befolkningen. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret:

12-07-2023